Jason ______________________, Scott _______________________ !